17.11.2018

Rimpineva

Linnustonsuojelualue on Rimpineva-Linttineva –Natura-alueen sisällä ja sijaitsee Nivalan kaupungin sekä Sievin kunnan alueella. Alue on aapasuovyöhykkeen kuuluva, maisemaltaan monipuolinen suoalue. Pääasialliset suotyypit ovat rimpinevat, kalvakkanevat, rahkasammalkeitaat ja kermikeitaat, myöskin ruohoisuutta esiintyy. Lisäksi alueelta löytyy vaihettumis- ja rantasoita. Maiseman elävöittäjinä ovat Vinnurvanjärvi ja useat vankkapuustoiset metsäsarakkeet.

Rimpineva on linnustollisesti arvokas ja on yksi Keski-Pohjanmaan edustavimmista lintusoista. Linnustoon kuuluu mm. sinisuohaukka, kaakkuri, kurki, liro, jänkäsirriäinen, pohjantikka, suokukko ja viirupöllö. Rimpineva-Linttineva on myös kasvistollisesti arvokas. Alueella esiintyvät mm. mähkä, suovalkku, rimpivihvilä, valkopiirtoheinä, vaaleasara, karhunruoho ja paatsama. Vinnurvajärven rannalla on leirikeskus. Suo-alueen yli kulkee Ison-Sydänmaan retkeilyreitti.