17.11.2018

Erkkisjärvi

Erkkisjärvi on n. 40 hehtaarin laajuinen järvi Nivalassa. Erkkisjärven laskuoja laskee padon ja Vähäjärven kautta Malisjokeen. Järveä ympäröivät viljelysmaat. Järven pohjoisrannalla kasvaa kaislikkoa ja ruovikkoa, joissa pesii runsaasti vesilintuja. Runsaimmin esiintyvät sinisorsa, lapasorsa, nokikana, tavi, tukkasotka, haapana, jouhisorsa, laulujoutsen sekä silkkuikku. Harvinaisempana pesimälajina on tavattu mm. heinätavi. Kahlaajista tavataan mm. liroja, valkovikloja, metsävikloja sekä satunnaisesti suosirrejä ja pikkutyllejä. Kalatiirat, pikku-, nauru- ja kalalokit suosivat järveä pesimä- ja ruokailualueena. Järven rantapensaikossa viihtyvät mm. ruokokerttuset, pajusirkut, pajulinnut ja punakylkirastaat. Muuttoaikana järven rantamilla tavataan suuria parvia suokukkoja. Järveä ympäröivällä peltoalueella tavataan tuuli-, sinisuo-, ruskosuo-, varpus-, kana- ja muuttohaukkoja saalistamassa. Lisäksi muuttoaikana alueella on mahdollista havaita piekana.

Erkkisjärvi