17.11.2018

Kiekon aava

Kiekon peltoaavalle kerääntyy keväisin ja syksyisin suuret määrät vesilintuja levähtämään ja ruokailemaan muuttomatkalla. Kurjet, laulujoutsenet sekä lukuisat vesilinnut viihtyvät niin pellolla kuin kanavissa ja alueen reunalla virtaavassa Kalajoessa. Kevättulvien aikana osa pelloista on veden vallassa ja silloin niistä tapaa mm. heinäsorsia, taveja, isokoskeloita sekä haapanoita. Peltoaukealla pesivät runsain määrin töyhtöhyypät sekä kuovit ja kiurut. Petolinnuista peltoaukealla pesivät tuulihaukat sekä suopöllöt. Kanavien varsien pajupensaikossa viihtyvät lähes kaikki peltomaiseman pikkulinnut.

Alueelle pääsee valtatie 27:ltä kääntymällä Lahtelantielle tai valtatie 28:lta kääntymällä Kuuselantielle ja sieltä edelleen joko Onnelantietä kanavan ja joen varrelle tai Kiekontietä peltoaavalle.

Kiekon peltoaava